ontwikkel uw team

Halen de verschillende afdelingen en teams in uw organisatie het beste in elkaar naar boven? Helpen ze elkaar en delen ze kennis? Vertrouwen ze elkaar? Als het echt goed zit in een team, dan is het geheel meer dan de som van de delen. Het is niet vanzelfsprekend dat een team zo effectief functioneert. Mensen zitten in bepaalde rollen en hebben bepaalde verwachtingen. Deze patronen zijn lastig van binnenuit te doorbreken. De trajecten van Pluc!people geven nieuwe inzichten die tot positieve ontwikkelingen leiden.

Wat bereikt uw team met Pluc!people?

Samen met u, de teammanager of de HR-manager stellen we vooraf de ontwikkelingsdoelen op. Misschien gaat er veel veranderen op de afdeling en wilt u dat uw mensen hierop voorbereid zijn. Misschien verloopt de samenwerking binnen het team niet optimaal en moet dit verbeterd worden. In onze teamtrajecten bieden we uw medewerkers inzicht in hun professionele en persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten. Dit inzicht leidt tot zelfbewustzijn en waardering van eigen en andermans authenticiteit. Werken en samenwerken zal makkelijker gaan, met meer verbinding tot elkaar en betere communicatie. Deelnemers ontwikkelen strategieën voor effectieve communicatie. Door langdurige begeleiding in de praktijk via reflectie-opdrachten en persoonlijke online coaching zorgen we voor blijvende ontwikkeling in gedrag. Immers, mensen beoordelen elkaar niet op intenties, maar op gedrag. Medewerkers leren elkaars kwaliteiten herkennen en benutten. Dit zorgt voor tastbare resultaten waarbij uw doelen behaald worden.

Hoe werken we?

De trainers en coaches van Pluc!people hebben jarenlange professionele ervaring met het trainen van medewerkers van grote organisaties. Deze ervaring heeft geleidt tot een effectieve set tools die we gebruiken in ontwikkelprogramma’s. Zo gebruiken we Insights Discovery of Deeper Discovery en self-assessments om een persoonlijk profiel voor uw medewerkers op te stellen. Dit geeft ze inzicht in zichzelf als mens. Wat zijn hun psychologische voorkeuren? Hoe communiceren en werken ze? Pluc!people gaat verder waar andere trainingen ophouden. Wij begeleiden uw medewerkers met een mix van online coaching, workshops en reflectieopdrachten in de toepassing van de inzichten die ze opdoen. Hierdoor zijn de resultaten blijvend. Bekijk ook onze tools.

Meer weten? Pluc!people nodigt u van harte uit voor een kennismakingsgesprek.

advies nodig?