Deeper Discovery

Deeper Discovery is een aanvulling op Insights Discovery. Een profiel van Deeper Discovery geeft een genuanceerder beeld van persoonlijke voorkeuren. De Jungiaanse archetypen beschrijven die voorkeuren op inspirerende en verrassend herkenbare wijze. Deeper Discovery nodigt uit tot verdieping en persoonlijke doorbraken, waardoor zakelijke doorbraken dichterbij komen.