Insights Discovery

Insights Discovery is een beproefde methodiek die op basis van het gedachtengoed van Carl Jung praktisch toepasbare inzichten geeft in de persoonlijkheid. Het werken met Insights Discovery begint met het invullen van een online vragenlijst. Het daaruit gegenereerde profiel wordt persoonlijk toegelicht door een door Insights Benelux geaccrediteerde coach. Deze diagnostische methodiek geeft, in combinatie met het persoonlijk profiel,­­ meer inzicht in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. Lees meer over Insights Discovery.